english version 
Account -  strona głównaAccount -  kontakt
 

ul. Chemiczna 3a
44-100  Gliwice
NIP: 6311626087

email: biuro@account.net.pl
 
 

Oferuje pełen zakres usług księgowych:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości):
analiza, kontrola i wprowadzanie dostarczanych dokumentów,
rejestry VAT i inne ewidencje wymagane przepisami,
sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, informacji statystycznych i sprawozdań dla NBP,
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
sporządzanie rocznych, miesięcznych i bieżących raportów, analiz dla zarządu oraz właścicieli,
współpraca z biegłymi rewidentami, prawnikami i bankami,
bieżąca analiza przepisów podatkowych mogących mieć wpływ na działalność klienta,
występowanie w imieniu klienta przed organami podatkowymi.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
analiza, kontrola i wprowadzanie dostarczanych dokumentów,
rejestry VAT i inne ewidencje wymagane przepisami,
sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, informacji statystycznych i sprawozdań dla NBP,
występowanie w imieniu klienta przed organami podatkowymi.

Usługi kadrowo-płacowe:
naliczanie wynagrodzeń,
sporządzanie i przekazywanie deklaracji ZUS i PFRON,
prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i sporządzanie informacji o wynagrodzeniach dla pracowników,
sporządzanie rocznych rozliczeń dla pracowników,
przygotowywanie analiz i symulacji kosztów zatrudnienia pracownika.

Obsługa może polegać na prowadzeniu ksiąg w pełnym zakresie w biurze rachunkowym bądź w siedzibie klienta.
Obsługujemy klientów w języku polskim i angielskim.
Możliwa jest również współpraca w języku francuskim.

Ceny usług ustalane są indywidualnie z każdym klientem i zależą od ilości dokumentów, ich różnorodności i trudności, branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz formy prawnej i zakresu obsługi.
 
 
©account '2020